top of page

Arbeidsreïntegratie na COVID-19

 

Arbeidsreïntegratie is het opnieuw deelnemen aan het arbeidsproces voor personen met een beperking en/of arbeidsongeschikten (1). Uit diverse bevragingen blijkt dat personen die COVID-19 hebben doorgemaakt soms nog maandenlang last hebben van vermoeidheid, een aanhoudende hoest en hoofdpijn (2). Vermoeidheid op het werk zorgt voor een verminderde concentratie, als gevolg daarvan maken we fouten en ervaren we steeds een hogere werkdruk. Het is een vicieuze cirkel waar de cliënt uit moet geraken.
Als ergotherapeut is het onze taak re-integratie naar het werk stap voor stap terug aan te brengen. Ondertussen gaan we samen op zoek naar de nodige hulpmiddelen voor de cliënt.

 

Supported employment (3)

 

Supported employment (SE) voorziet ondersteuning voor mensen met een beperking of (arbeids)handicap en andere kansengroepen om betaald/onbetaald werk op de reguliere arbeidsmarkt te verzekeren en te behouden.

SE bestaat uit 5 fasen die samen met de jobcoach worden afgelegd.

 

Fase 1: Klantbetrokkenheid

De klantbetrokkenheid is het eerste contactmoment met de betrokken persoon. De jobcoach geeft informatie over de manier waarop we met supported employment te werk gaan. Aan de hand van een gesprek achterhaalt de jobcoach de motivatie van de klant. Intrinsieke motivatie is voor een traject zeer belangrijk, het zorgt voor een vlottere samenwerking.

Aan het einde van deze fase maakt de klant een keuze of deze manier van werken aansluit bij zijn hulpvraag. Zo niet, biedt de jobcoach andere alternatieven aan.

 

Fase 2: Beroepsgerichte profilering

Om mensen met een arbeidsbeperking of andere kwetsbare groepen het beste te kunnen ondersteunen bij het vinden en behouden van een job werken we klantgericht. Beroepsgerichte profilering is een tool om de klant beter te leren kennen. We krijgen hierdoor een beeld van de klant zijn hobby’s en interesses, competenties, aspiraties, vaardigheden, vorige werkgevers, stageplaatsen, jobvoorkeuren…

Op het einde van deze fasen is het de bedoeling min of meer te weten wat soort job de klant wil uitvoeren, in welke sector en welke functie. We streven ernaar een job te vinden die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de klant.

 

Fase 3: Jobfinding

In fase drie is het de taak van de jobcoach om op zoek te gaan naar een job die aansluit bij het profiel van de klant. De jobcoach kiest zelf op welke manier hij de werkgevers benadert. Dat kan via mail, telefonisch, videochat, er fysiek langsgaan… Het voordeel van fysiek langsgaan is dat de jobcoach de sfeer op de werkplaats reeds kan opsnuiven en kan door de eerste indruk zelf aanvoelen of het aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken persoon.

Tijdens de jobfinding zal je mogelijks een aantal bezwaren tegenkomen. De mogelijkheid om afgewezen te worden is reeël. Belangrijk is hier om de win-win situatie duidelijk in kaart te brengen: welk voordeel kan zijn bedrijf/organisatie bij de dienstverlening hebben?

 

Fase 4: Werkgeversbetrokkenheid

Indien we een potentiële werkgever gevonden hebben plannen we een gesprek om de werkgever te ontmoeten. Dat gesprek wordt voorbereid samen met de jobcoach. We bekijken wat er zeker gezegd moet worden, maar ook wat de klant liever niet wil zeggen. Het gesprek gebeurt al dan niet in het bijzijn van de klant. Indien de klant ervoor kiest om er de eerste keer niet bij te zijn, wordt er tweede gesprek gepland.

Tijdens dit gesprek bespreken we wat de klant in de organisatie kan uitvoeren, een startdatum, hoeveel dagen/uren, verwachtingen van de organisatie, verantwoordelijkheden…

Van zodra dit in orde is, wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld en ondertekend door zowel de klant als de werkgever.

 

Fase 5: Ondersteuning op en naast de werkvloer

Ondersteuning op en naast de werkvloer betreft zowel het starten in een nieuwe job als het behouden van die job gedurende een langere periode. De ondersteuning die geboden wordt, is afhankelijk van de individuele noden van de klant. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om een nieuwe taak in het bedrijf te leren en verkiezen om de jobcoach regelmatig op de werkvloer te ontmoeten. Anderen hebben eerder nood aan ondersteuning om een nieuwe professionele rol aan te nemen of om om te gaan met problemen met collega’s.

 

Algemene opmerkingen, contactgegevens of bronnen

 

  1. https://www.ensie.nl/begrippen-over-beroep-en-opleiding/arbeidsintegratie

  2. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6930e1.htm?s_cid=mm6930e1_w

  3. https://suem.be/sites/default/files/2019-04/EUSE_handboek.pdf

bottom of page