top of page
Cognitieve Revalidatie

De basis van dit hoofdstuk is gehaald uit de cursus Cognitieve Revalidatie van Bie Op de Beeck. Bie was ergotherapeut, counselor en docent aan de ergotherapie-opleiding van Thomas More. Ze had zich gespecialiseerd in Cognitieve Revalidatie. Naast haar lesopdracht in de hogeschool, had ze een eigen behandelpraktijk voor cognitieve revalidatie en begeleiding na hersenletsel. Verder gaf ze regelmatig vorming over deze thema’s in Vlaanderen en Nederland.​ 

‘Cognitieve revalidatie’ is misschien een wat misleidend begrip. Het woord ‘revalidatie’ wekt de indruk dat het gaat om ‘oefenen om te herstellen’ en het begrip ‘cognitieve revalidatie’ roept bij veel mensen dan ook het beeld op van cliënten die oefeningen zitten te doen om hun aandacht of hun geheugen te verbeteren.

 

Jammer genoeg blijkt het met dat ‘herstel’ nogal eens tegen te vallen (tenzij er sprake is van spontaan herstel). Zo’n cognitieve oefeningen hebben meestal weinig of geen positieve effecten op het dagelijks functioneren van cliënten. Het begrip ‘cognitieve revalidatie’ moet dan ook erg ruim geïnterpreteerd worden.

 

Barbara Wilson, een grote autoriteit op het gebied van geheugenrevalidatie, definieert het als volgt:

“Cognitive rehabilitation is any intervention strategy or technique that is intended to help patients with cognitive problems caused by brain injury, and their families, to cope with these problems, to overcome and / or to reduce them.”

(Brouwer, van Zomeren, Berg, Bouma, & de Haan, 2002)

Merk op dat Wilson spreekt over ‘patiënts ànd their families’ en dat ze het in eerste instantie heeft over ‘to cope with these problems’: het leren hanteren van de problemen.

Het gaat dus om heel wat meer en heel wat anders dan oefeningetjes doen aan de computer, geheugenspelletjes spelen of sudoku’s oplossen…  

Voor meer informatie over assessments, klik hier

Voor meer informatie over behandeling van cognitieve stoornissen, klik hier

Voor meer informatie over specifieke cognitieve stoornissen, klik hier

bottom of page