top of page

WAT IS COVID-19

Corona virussen behoren tot een grote familie van virussen die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren. bij de mens veroorzaken verschillende coronavirussen luchtwegen infecties gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen zoals Middel East Respiratory Syndrome (MERS) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Het meest recent ontdekte Corona virus veroorzaakt de ziekte COVID-19.

DE SYMPTOMEN VAN COVID-19.

COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De meeste mensen die besmet raken, hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden.

De meestvoorkomende symptomen:

 • koorts

 • droge hoest

 • vermoeidheid

 

Minder vaak voorkomende symptomen:

 • pijn in het lichaam

 • keelpijn

 • diarree

 • bindvliesontsteking

 • hoofdpijn

 • aangetast smaak- of reukvermogen

 • huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

 

Ernstige symptomen:

 • kortademigheid of ademhalingsproblemen

 • pijn of druk op de borst

 • aangetast spraak- of bewegingsvermogen

(bron: Wereld Gezondheidsorganisatie)

DE GEVOLGEN VAN COVID-19:

FYSIEKE GEVOLGEN:

 • ernstige vermoeidheid

 • spierafbraak

 • globale spierzwakte

 • neuropathieën

 • verminderde beweeglijkheid in bovenste ledematen

 • oedeem in bovenste ledematen 

 • pijn en gevoelens van ongemak

 • verandering in visus en gezichtsverlies

CARDIOPUMONAAL:

 • kortademigheid 

 • verminderde inspanningstolerantie

 • posturale hypotensie 

 • tijdens inspanning snel optredende zuurstof desaturatie

 • inefficiënte ademhalingspatronen 

 • Hyperventilatie 

 • cardiale stoornissen zoals bijvoorbeeld voorkamer fibrillatie en hartritmestoornissen

COMMUNICATIE:

 • post-intubatie slik- en eetstoornissen 

 • spraakstoornissen (dysartrie and dysfasie)

 • als gevolg van cognitieve en musculoskeletale stoornissen problemen hebben met het gebruik v an alternatieve communicatie hulpmiddelen

NEUROLOGISCH:

 • verminderde alertheid 

 • verminderd bewustzijn 

 • voortdurend delirium

 • ernstige aandachtsstoornissen en verminderde concentratie

 • visuospatiële stoornissen

 • agitatie, tempostoornissen en onrustig motorisch gedrag

 • desoriëntatie 

 • executieve functiestoornissen 

 • Critical illness neuropathie 

 • Critical illness myelopathie 

 • Impulsiviteit 

 • disinhibitie 

 • verminderd werkgeheugen en geen herinnering van moment van opname

PSYCHOLOGISCH:

 • verminder zelfvertrouwen en vertrouwen in het eigen lichaam

 • angst - vooral bij verplaatsingen in omgevingen met  persoonlijk beschremingsmateriaal (PPE)

 • verlies van waardigheid en controle

 • ongerustheid, angstaanvallen

 • verminderde stemming, depressie

 • verlieservaring

 • problemen met het lichaamsbeeld, als gevolg van de behandelingen

 • verminderde verankering in eigen ervaringen

 • verergeren of hervallen van bestaande mentale gezondheidsproblemen 

 • Post traumatisch stress syndroom(PTSS)

(bron: A quick guide for occupational therapists: Rehabilitation for people recovering from COVID-19, april 2020)

bottom of page