top of page

Een beknopte gids voor ergotherapeuten: Revalidatie voor mensen herstellende van COVID-19

 

Voor een pdf-versie van de gids, klik hier

Tot op heden is er nog steeds een toename van evidentie en inzichten rond de acute en langdurige symptomen en beperkingen bij personen die herstellende zijn van COVID-19. De gezondheidszorg en maatschappelijke zorg reageren echter snel op deze pandemie omdat er meer en meer geweten is over de manier waarop het virus de mensen treft.

 

Ergotherapeuten en andere gezondheidswerkers zien een reeks respiratoire, musculoskeletale, neurologische en psychologische beperkingen bij patiënten die werden behandeld voor het virus. Dit betekent dat naarmate meer mensen uit het ziekenhuis worden ontslagen, in combinatie met mensen die herstellen in de gemeenschap, het aantal mensen dat revalidatie nodig heeft, snel toeneemt. Het is van cruciaal belang dat deze mensen toegang hebben tot revalidatie om de best mogelijke kans te hebben op maximaal herstel.

 

Als experten in holistische revalidatie hebben ergotherapeuten een cruciale rol te vervullen bij het aanpakken van de slopende effecten van COVID-19. Door een patient-centered en occupation-focused benadering te hanteren, ondersteunen ergotherapeuten het herstel van mensen die functionele problemen ondervinden als gevolg van het virus en de behandeling ervan, vooral wanneer de behandeling op intensieve zorgen werd uitgevoerd.

Hier vind je een overzicht van de beschikbare literatuur over 'Ergotherapie & Covid-19'.

bottom of page