top of page
Handreiking Ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de revalidatiefase

Ergotherapie Nederland heeft een handreiking gemaakt voor ergotherapeuten rond het werken met cliënten met Covid-19 in de revalidatiefase.

 

"Deze handreiking is een dynamisch document dat zal worden bijgesteld op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, nieuwe ontwikkelingen rondom het ziektebeeld en ervaringen uit de praktijk. Het document is, met nadruk genoemd, een handreiking en géén behandelrichtlijn. Het biedt geen volledig uitgewerkt behandelprogramma aan ergotherapeuten maar geeft hier richting aan. Voor aanbevelingen ten aanzien van ergotherapie voor COVID-19 cliënten tijdens de ziekenhuisopname wordt verwezen naar de handreiking: ”Ergotherapie bij COVID-19 op IC of verpleegafdeling” (Ergotherapie Nederland 2020). Voor de maatregelingen betreffende het verkleinen van de kans op besmetting, verwijzen we naar de 2 documenten, die in gezamenlijkheid opgesteld zijn door PPN, KNGF, SKF en NVvP1 : “Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis” en “Algemene voorzorgsmaatregelen: Leidraad tot hygiëneprotocol”. Deze documenten zijn te raadplegen via de website van Ergotherapie Nederland www.ergotherapie.nl. Bij wijzigingen in het overheidsbeleid worden deze documenten geactualiseerd." 

Ergotherapie Nederland, 11 mei 2020

bottom of page