Hoe de mate van Ziekte-Inzicht bevorderen?

Omdat het niveau van ziekte-inzicht in belangrijke mate de revalidatiemogelijkheden van je cliënt bepaalt, is het belangrijk dat je doet wat je kan om dat ziekte-inzicht te bevorderen. Volledig ziekte-inzicht bekomen, is niet bij elke cliënt haalbaar. Maar vaak is er, dankzij een verstandige aanpak (liefst met het hele team), toch wel wat vooruitgang mogelijk.

Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan m.b.t. het vergroten van ziekte-inzicht, maar de volgende zaken zijn zeker het proberen waard (Malia & Brannagan, 2005) (Sohlberg & Matteer, 2001) (Prigatano, 1999) (Gillen, 2009) (Ponds, van Heugten, Fasotti, & Wekking, 2010):

1. Om het intellectueel ziekte-inzicht te bevorderen:

•            Geef veel educatie, leg daarbij voortdurend de link naar het eigen handelen van de cliënt, geef veel voorbeelden.

•            Gebruik ook schriftelijk materiaal om je boodschap te ondersteunen.

•            Probeer je boodschap voorzichtig genoeg te brengen, zodat de cliënt niet te zeer gekwetst / geraakt wordt om ze goed te verwerken. Zorg voor ondersteuning. Schakel eventueel een psychotherapeut in bij ernstige verwerkingsproblemen.

Bij cliënten die hun problemen sterk ontkennen, is het soms een goed idee

om “in de derde persoon” te spreken. (“Sommige van mijn cliënten

hebben moeite om … en zijn dan wel geholpen met …” ).

2. Om het emergent ziekte-inzicht te bevorderen:

•            Geef de cliënt de kans om veel ervaring op te doen.

•            Zorg voor een maximale aandacht en sterke betrokkenheid bij het handelen (ondermeer door te kiezen voor betekenisvolle activiteiten, de cliënt de bedoeling van je sessies goed uit te leggen, …).

•            Laat de cliënt vooraf en nadien zijn prestaties beoordelen en vergelijk dit met je eigen bevindingen.

•            Voorzie goede feedback (gebruik eventueel video), bespreek de sterktes en zwaktes.

3. Om het anticiperend ziekte-inzicht te bevorderen:

•            Stimuleer de cliënt om – voor hij met een activiteit begint – na te denken over problemen die zich kunnen voordoen en over manieren om deze te voorkomen/beperken. Evalueer nadien grondig en bekijk met de cliënt of zijn inschatting vooraf correct was.

•            Neem samen “scenario’s” door. (Je vraagt de cliënt dan om zich een bepaalde situatie voor te stellen en te bedenken hoe hij in die situatie problemen zou kunnen voorkomen / compenseren / beperken.)

© 2020 door Werkgroep Ergotherapie en Covid-19. Proudly created with Wix.com