top of page

Zelfzorg

Dat betekent letterlijk: voor je-zelf zorgen.
Het omvat alle acties die je onderneemt om te zorgen voor je lichamelijke, geestelijke en emotionele welbevinden.
Het is een voortdurend balanceren tussen: wat vraag ik van mezelf, wat doe ik voor mezelf en de mensen die ik graag zie, wat wordt er van mij gevraagd of verwacht in mijn omgeving, vanuit de maatschappij, wat vind ik belangrijk in het leven, wat wil en kan ik voor mezelf en hoe vind ik daar een evenwicht in zodat ik op het eind van de dag, week, maand…er met voldoening, en zonder te veel negatieve energie, ofwel stress, op terug kan kijken?

Om gelukkig en gezond te zijn, hoeft niet alles perfect te zijn. In realiteit doen we al eens zaken die nu eenmaal moeten gebeuren ook al vinden we die niet fijn, of doen er zich situaties voor die lastig of pijnlijk zijn.
Een aantal zaken zal je elke dag uitvoeren, andere doe je met minder regelmaat.

Een ergotherapeut kan je helpen bij:

 • Uitzoeken welke waarden voor jou belangrijk zijn en hoe je daar voor jou betekenisvolle activiteiten aan kan koppelen

 • In kaart brengen welke verwachtingen jij voelt voor je zelf en vanuit je omgeving

 • Analyseren wat je geestelijke en lichamelijk aan kan, eventueel samen met andere professionals

 • Door middel van hulpmiddelen en strategieën balans vinden in die zelfzorgactiviteiten doorheen het dagdagelijkse leven

Voorbeelden van zelfzorgactiviteiten kunnen zijn:

 • Jezelf aankleden met kledij waar je je goed in voelt

 • Naar toilet gaan zonder hulp

 • Jezelf wassen, je uiterlijk verzorgen

 • Zorgen dat je eten en drinken kan nuttigen waar jij de voedingswaarden uithaalt waar je nood aan hebt

 • Je rekeningen tijdig betalen

 • Minder werken om meer tijd te hebben voor andere zaken

 • Meer werken, want je doet je job graag én het geeft je financieel meer ademruimte

 • Activiteiten doen die je ontspannen en opladen, indien je daar nood aan hebt

 • Grenzen stellen aan het gedrag van anderen of gedrag van jezelf

 • Mindfulness, meditatie of bezinningsmomenten inlassen in je dag

 • Een netwerk organiseren om eventueel moeilijkheden op een meer diepgaande manier aan te pakken

Wat vooral belangrijk is om te weten over zelfzorg, is dat die balansoefening voor ieder een uitdaging is. Zelfzorg, keuzes maken vanuit je eigen waarden, is iets wat je – jammer genoeg- weinig of niet op de schoolbanken leert.
Jouw keuzes en levensstijl wordt grotendeels bepaald door je opvoeding, en de mensen die je gaandeweg op je pad tegenkomt. Veel mensen zijn zoekende naar hoe te leven vanuit hun passie en hun waarden.
Voor jezelf zorgen is een stevige uitdaging en pittige waardenoefening.

Meer informatie vinden jullie hier.

bottom of page