top of page
De rol van de ergotherapeut op Intensieve Zorgen

Op Intensieve Zorgen heeft de patiënt vaak gespecialiseerde zorgen nodig. De ergotherapeut draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van een vroeg revalidatieprogramma dat inspeelt op de complexe, gespecialiseerde interventies. 

Zowel tijdens het verblijf op intensieve zorgen als tijdens het verblijf op een verpleegafdeling heeft ergotherapie een meerwaarde bij de Covid-19 patiënt. Ook bij de terugkeer naar de thuisomgeving en bij ambulante revalidatie kan de ergotherapeut het multidisciplinaire team ondersteunen vanuit de rol als adviseur-behandelaar. Men kan de patiënt leren omgaan met functionele beperkingen in de thuissituatie.

Na een langdurig verblijf op intensieve zorgen kunnen er verschillende symptomen optreden die we benoemen al post intensive care syndroom (PICS). Deze symptomen kunnen zowel fysiek (vb. dyspneu), psychisch (vb. angst) als cognitief (vb. verminderde aandacht) tot uiting komen. (Aarts F.) Dit kan zorgen voor een lager niveau van functioneren in de thuissituatie. Hierop bieden wij als ergotherapeut een antwoord.

 

De behandeling van de cliënt op de IC-afdeling is afhankelijk van de problemen die hij/zij ervaart::

 • Omgaan met belasting/ belastbaarheid

 • Energieverdeling in dagelijkse activiteiten

 • Werk

  • Arbeidsre-integratie

  • Aanpassing werkplek

 • Cognitieve training en begeleiding​

 • Keukenactiviteiten

 • Zelfzorg en huishoudelijke taken

 • Ondersteunende voorzieningen

Klik hier voor meer info over arbeidsreïntegratie na Covid-19.

bottom of page